Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Grādi un radiāni (2015) Citi zema 1♦ Grādus izsaka radiānos
2. 1. daļas 2. uzd. Iracionāls vienādojums (2015) Citi zema 1♦ Izvēlas vienkārša iracionāla vienādojuma sakni
3. 1. daļas 3. uzd. Izteikšana no formulas (2015) Citi zema 1♦ Izsaka lielumu no formulas, kurā ir daļa
4. 1. daļas 4. un 5. uzd. Funkcijas atpazīšana. Eksponentvienādojums (2015) Citi zema 2♦ Atpazīst logaritmisko vai eksponentfunkciju. Izvēlas eksponentnevienādības atrisinājumu
5. 1. daļas 7. uzd. Nevienādību sistēma (2015) Citi vidēja 1♦ Izvēlas nevienādību sistēmas atrisinājumu
6. 1. daļas 7. un 8. uzd. Piramīdas elementi (2015) Citi zema 2♦ Prot noteikt piramīdas virsmu veidojošās figūras, izvēlas norādīto leņķi
7. 1. daļas 9. uzd. Piramīdas tilpums (2015) Citi zema 1♦ Izvēlas piramīdas tilpuma mēru, ja zināms pamata laukums un augstums
8. 1. daļas 10. un 11. uzd. Logaritms (2015) Citi zema 2♦ Zina decimāllogaritma simbolu, prot lietot logaritmu starpības sakarību
9. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriska summa (2015) Citi zema 1♦ Līdzīgo savilkšana
10. 1. daļas 13. uzd. Kosinusa vērtības (2015) Citi zema 1♦ Prot pielietot kosinusa periodu
11. 1. daļas 14. uzd. Varbūtība (2015) Citi zema 1♦ Zina neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtību
12. 1. daļas 15. uzd. Virkne (2015) Citi vidēja 1♦ Izpratne par virknes uzdošanas pietiekamiem nosacījumiem
13. 1. daļas 16. uzd. Faktoriāls (2015) Citi zema 1♦ Prot saīsināt faktoriālus
14. 1. daļas 17. uzd. Grafiskā metode (2015) Citi zema 1♦ Zina, kā pieraksta atbildi vienādojumam ar vienu nezināmo
15. 1. daļas 18. uzd. Funkcijas vērtība (2015) Citi zema 1♦ Aprēķina daļveida funkcijas vērtību
16. 1. daļas 19. uzd. Trigonometriskās funkcijas vērtība (2015) Citi zema 1♦ Izprot lielākās vērtības aprēķināšanu funkcijai, kura satur sinusu
17. 1. daļas 20. uzd. Vektora modulis (2015) Citi zema 1♦ Izprot vektora moduļa jēdzienu
18. 1. daļas 21. uzd. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija (2015) Citi zema 1♦ Zina un pielieto riņķim apvilkta četrstūra malu īpašību
19. 1. daļas 22. uzd. Leņķa noteikšana riņķī (2015) Citi zema 1♦ Zina pilna leņķa un tā daļu lielumus, aprēķina ievilktu leņķi
20. 1. daļas 23. uzd. Statistika (2015) Citi zema 1♦ Nosaka mediānu, ja dati sakārtoti tabulā
21. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana (2015) Citi zema 1♦ Prot nolasīt datus no grafika
22. 1. daļas 25. uzd. Procenti (2015) Citi zema 1♦ Aprēķina un pielieto procentus
23. 2. daļas 1. uzd. Eksponentvienādojums (2015) Citi vidēja 3♦ Atrisina eksponentvienādojumu, vienādojot bāzes
24. 2. daļas 2. uzd. Konuss (2015) Citi vidēja 4♦ Aprēķina konusa rādiusu, augstumu un tilpumu
25. 2. daļas 3. uzd. Daļveida nevienādības atrisināšana (2015) Citi vidēja 3♦ Pielieto intervālu metodi
26. 2. daļas 4. uzd. Daļveida izteiksme (2015) Citi vidēja 4♦ Vienkāršo daļveida izteiksmi
27. 2. daļas 5. uzd. Logaritmiskais vienādojums (2015) Citi vidēja 4♦ Pielieto substitūcijas metodi, atrisina reducētu kvadrātvienādojumu
28. 2. daļas 6. uzd. Temperatūras izmaiņas, grafiks (2015) Citi vidēja 4♦ Procesa analīze, ja dota analītiskā izteiksme
29. 2. daļas 7. uzd. Kombinatorika (2015) Citi vidēja 2,4♦ Izmanto reizināšanas likumu
30. 2. daļas 8. uzd. Kuba elementi (2015) Citi vidēja 4♦ Triju perpendikulu teorēmas zināšanas, prasme konstruēt šķēlumu
31. 2. daļas 9. uzd. Trijstūra prizma, apvilkts cilindrs (2015) Citi vidēja 5♦ Lieto Pitagora teorēmu, prot aprēķināt prizmai apvilkta cilindra sānu virsmas laukumu
32. 2. daļas 10. uzd. Procentu teksta uzdevums (2015) Citi vidēja 4♦ Prot izteikt procentus, sastāda un atrisina lineāru vienādojumu sistēmu
33. 3. daļas 1. uzd. Praktisks uzdevums par tilta margām (2015) Citi augsta 5♦ Prot analizēt un izdarīt vispārīgus secinājumus
34. 3. daļas 2. uzd. Planimetrijas pierādījuma uzdevums (2015) Citi augsta 4♦ Prot pierādīt, izmantojot planimetrijas likumsakarības
35. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskie vienādojumi (2015) Citi augsta 5♦ Risina trigonometriskus vienādojumus, prot noteikt pieļaujamās vērtības. Nosaka atrisinājumu intervālā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-11. uzdevums 00:00:00 zema 11♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
2. 1. daļas 12.-19. uzdevums 00:00:00 zema 8♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
3. 1. daļas 20.-25. uzdevums 00:00:00 zema 6♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
4. 2. daļas 1. un 5. uzd. Vienādojumi 00:00:00 vidēja 7♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
5. 2. daļas 3. un 4. uzd. Algebriskas daļas 00:00:00 vidēja 7♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
6. 2. daļas 2., 8., 9. uzd. Ģeometrija 00:00:00 vidēja 13♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
7. 2. daļas 6., 7., 10. uzd. Funkcijas, kombinatorika, procenti 00:00:00 vidēja 13♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
8. 3. daļas uzdevumi 00:00:00 vidēja 14♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF