Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 21. uzd. Trapecē ievilkts riņķis (2014) 1♦
2. 1. daļas 22. uzd. Homotētija un laukums (2014) 1♦
3. 1. daļas 23. uzd. Statistika. Amplitūda (2014) 1♦
4. 1. daļas 24. uzd. Kombinatorika (2014) 1♦
5. 1. daļas 25. uzd. Procenti (2014) 1♦