Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 16. uzd. Salikta funkcija (2014) 1♦
2. 1. daļas 17. uzd. Logaritma vērtība (2014) 1♦
3. 1. daļas 18. uzd. Radiānu pārveidošana par grādiem (2014) 1♦
4. 1. daļas 19. uzd. Trigonometriska izteiksme (2014) 1♦
5. 1. daļas 20. uzd. Konusa veidule (2014) 1♦