Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 1. uzd. Pakāpju reizināšana (2014) 1♦
2. 1. daļas 2. uzd.Grafika pazīšana (2014) 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Eksponentvienādojums (2014) 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Daļveida nevienādība (2014) 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Izteikšana no formulas. (2014) 1♦