Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. 3. daļas 1. uzd. Trijstūra eksistences pierādīšana. (2013) 0♦
2. 3. daļas 2. uzd. Trapece. Pierādījums. (2013) 1♦
3. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskās funkcijas. (2013) 3♦