Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 16. uzd. Procenti. (2012) 1♦
2. 1. daļas 17. uzd. Statistika, histogramma. (2012) 1♦
3. 1. daļas 18. uzd. Funkcijas vērtība. (2012) 1♦
4. 1. daļas 19. uzd. Statistika, mediāna. (2012) 1♦
5. 1. daļas 20. uzd. Eksponentvienādojums. (2012) 1♦