Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 21. uzd. Četrstūrim apvilkta riņķa līnija. (2012) 1♦
2. 1. daļas 22. uzd. Cilindra sānu virsma. (2012) 1♦
3. 1. daļas 23. uzd. Pitagora teorēma. (2012) 1♦
4. 1. daļas 24. uzd. Radiānu pārveidošana par grādiem. (2012) 1♦
5. 1. daļas 25. uzd. Funkcijas pieaugums. (2012) 1♦