Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 1. uzd. Saknei atbilstošā vienādojuma noteikšana. (2011) 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātnevienādības risinājuma attēlošana. (2011) 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju likumu izmantošana. (2011) 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritma un eksponentfunkcijas grafiki. (2011) 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. (2011) 1♦