Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Vārda nozīme 1♦
2. Vārda nozīme 2♦
3. Deminutīvu darināšana 1♦
4. Dažādi leksikas slāņi 2♦