3. klase

 1. Gatavošanās. Diagnosticējošais darbs 2017. g.

 2. Diagnosticējošais darbs 3. klasei 2016.g.

 3. Gatavošanās. Diagnosticējošais darbs 2016. g.

 4. Diagnosticējošais darbs 3. klasei 2015

 5. Gatavošanās. Diagnosticējošais darbs 2015.g.

 6. Diagnosticējošais darbs 3. klasei 2014

 7. Vārds

 8. Teikums

 9. Lasīšana

6. klase

 1. Gatavošanās ieskaitei 2017. g.

 2. Valsts ieskaite latviešu valodā 6. klasei 2016. g.

 3. Valsts ieskaite latviešu valodā 6. klasei 2015. g.

 4. Gatavošanās ieskaitei 2015.g.

 5. Valsts ieskaite latviešu valodā 2014. g.

 6. Valsts ieskaite latviešu valodā 2013.g.

 7. Gatavošanās ieskaitei 2013.g.

 8. Valsts ieskaite latviešu valodā 2012.g.

 9. Gatavošanās ieskaitei 2012.g.

 10. Valsts ieskaite latviešu valodā 2011.g.

 11. Valsts ieskaite Latviešu valodā 2010.g.

 12. Valsts ieskaite Latviešu valodā 2009.g.

9. klase

 1. Gatavošanās eksāmenam 2017

 2. Eksāmens latviešu valodā 2016.g.

 3. Gatavošanās eksāmenam 2016. g.

 4. Eksāmens latviešu valodā 2015. g.

 5. Gatavošanās eksāmenam 2015. g.

 6. Eksāmens latviešu valodā 2014. g.

 7. Gatavošanās eksāmenam 2014. g.

 8. Eksāmens latviešu valodā 2013. g.

 9. Gatavošanās eksāmenam 2013. g.

 10. Eksāmens latviešu valodā 2012. g.

 11. Eksāmens latviešu valodā 2011. g.

 12. Eksāmens latviešu valodā 2009. g.

 13. Eksāmens Latviešu valodā 2008. g.

12. klase

 1. Gatavošanās eksāmenam 2017

 2. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2016.g.

 3. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2015.g.

 4. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2014.g.

 5. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2013. g.

 6. Gatavošanās eksāmenam 2013. g.

 7. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012.g.

 8. Latviešu valoda eksāmens 2010.g.

 9. Latviešu valoda eksāmens 2009.g.