3. klase

 1. Gatavošanās. Diagnosticējošais darbs 2018. g.

 2. Diagnosticējošais darbs 2017. g.

 3. Diagnosticējošais darbs 3. klasei 2016. g.

 4. Gatavošanās. Diagnosticējošais darbs 2016. g.

 5. Diagnosticējošais darbs 3. klasei 2015. g.

 6. Gatavošanās. Diagnosticējošais darbs 2015. g.

 7. Diagnosticējošais darbs 3. klasei 2014. g.

6. klase

 1. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam 2018.g.

 2. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2017.g.

 3. Gatavošanās diagnosticējošajam darbam 2017.g.

 4. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2016.g.

 5. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2015.g.

 6. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2014. g.

 7. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2013. g.

 8. Gatavošanās uzdevumi 2012.-2015.g.

 9. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2012. g.

 10. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2011. g.

 11. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2010. g.

 12. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 2009. g.

9. klase

 1. Gatavošanās eksāmenam 2018. g.

 2. Eksāmens latviešu valodā 2017. g.

 3. Eksāmens latviešu valodā 2016. g.

 4. Gatavošanās eksāmenam 2016. g.

 5. Eksāmens latviešu valodā 2015. g.

 6. Gatavošanās eksāmenam 2015. g.

 7. Eksāmens latviešu valodā 2014. g.

 8. Gatavošanās eksāmenam 2014. g.

 9. Eksāmens latviešu valodā 2013. g.

 10. Gatavošanās eksāmenam 2013. g.

 11. Eksāmens latviešu valodā 2012. g.

 12. Eksāmens latviešu valodā 2011. g.

 13. Eksāmens latviešu valodā 2009. g.

 14. Eksāmens latviešu valodā 2008. g.

12. klase

 1. Gatavošanās latviešu valodas eksāmenam 12. klasei 2018. g.

 2. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2017. g.

 3. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2016. g.

 4. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2015. g.

 5. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2014. g.

 6. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2013. g.

 7. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g.

 8. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2010. g.

 9. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2009. g.