Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Vietniekvārdu rakstība 3♦
2. Skaitļa vārdi 4♦
3. Īpašvārdi 1♦
4. Teikums 2♦
5. Lūzt 2♦
6. Gatavošanās eksāmenam 2♦
7. Vārdu nozīmes 2♦