Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 1. uzdevums 2009 1♦
2. 1. daļas 1. uzdevums 2009 1♦
3. 1.daļas 1. uzdevums 2009 1♦
4. 1. daļas 1. uzdevums 2009 1♦
5. 1. daļas 1. uzdevums 2009 1♦