Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Ekonomiskā krīze Francijā 1♦
2. Ekonomiskā krīze Francijā 1♦
3. Lielbritānija 20. gs. 30. gados 2♦