Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Pilsētu veidošanās un attīstība 2♦
2. Pilsētas pārvalde. Cunftes un ģildes 2♦
3. Pilsētu veidošanās un attīstība 1♦
4. Pilsētas pārvalde. Cunftes un ģildes 1♦
5. Pilsētas pārvalde. Cunftes un ģildes 1♦