Teorija

Uzdevumi

1. Baznīca un sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Senjori un vasaļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Mūku ordeņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Ubagotājmūku ordeņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Dzīve klosterī

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Bruņinieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Viduslaiku pilis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Zemnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Pilsētu veidošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Pilsētas pārvalde. Cunftes un ģildes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Tirdzniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Pārtika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Bērnība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Sievietes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Karošana un ieroči

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Epidēmijas, bads un nemieri

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Notikumi viduslaikos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Notikumi viduslaikos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Baznīca un sabiedrība viduslaikos. Feodālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Mūku ordeņi. Dzīve klosterī

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
3. Viduslaiku pilis. Bruņinieki

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
4. Zemnieku dzīve

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Viduslaiku pilsētas

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
6. Tirdzniecība un pārtika viduslaikos

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
7. Bērni un sievietes viduslaiku sabiedrībā

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
8. Epidēmijas, bads un nemieri viduslaikos

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli