Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27♦
1. Sengrieķu dievi 2♦
2. Sengrieķu mitoloģija un reliģija 2♦
3. Antīkā zinātne 2♦
4. Antīkā zinātne 2♦
5. Sengrieķu teātris 2♦
6. Sengrieķu teātris 2♦
7. Sengrieķu māksla 2♦
8. Sengrieķu māksla 2♦
9. Olimpiskās spēles 2♦
10. Olimpiskās spēles 2♦
11. Septiņi pasaules brīnumi 2♦
12. Septiņi pasaules brīnumi 2♦
13. Sengrieķu mitoloģija un reliģija 1♦
14. Antīkā zinātne 1♦
15. Olimpiskās spēles 1♦