Teorija

Uzdevumi

1. Sengrieķu dievi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Sengrieķu mitoloģija un reliģija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Antīkā zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Antīkā zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Sengrieķu teātris

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Sengrieķu teātris

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Sengrieķu māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Sengrieķu māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Olimpiskās spēles

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Olimpiskās spēles

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Septiņi pasaules brīnumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Septiņi pasaules brīnumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
14. Pasaules brīnumu rašanās laiks

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦

Testi

1. Zinātne, reliģija un kultūra Senajā Grieķijā

Grūtības pakāpe: vidēja

27♦

Metodiskie materiāli