Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Bizantijas impērija 2♦
2. Justiniāns 2♦
3. Bizantijas kultūra 2♦
4. Bizantijas impērija 1♦
5. Bizantijas kultūra 1♦