Teorija

Uzdevumi

1. No senajiem laikiem uz viduslaikiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. No senajiem laikiem uz viduslaikiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Viduslaiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Barbaru karalistu veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Franku valsts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Barbaru karalistes

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
7. Barbaru sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Kārļa Lielā impērija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Rolands

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Jaunās valstis Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Bizantijas impērija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Lielā tautu staigāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Justiniāns

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Bizantijas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Senā Krievzeme

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
17. Notikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
19. Rolanda statujas Rīgā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Viduslaiku sākums un barbaru karalistu veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
2. Franku impērija

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Jaunas valstis Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Bizantijas impērija

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
5. Senā Krievzeme

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli