Teorija

1. Valsis
2. Polka

Uzdevumi

1. Valsis pēc apraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Žanrs pēc notīm

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Melodijas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Žanrs pēc attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Žanrs pēc dzirdes

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
6. Žanra apraksts

Grūtības pakāpe: zema

3♦
7. Žanrs pēc notīm

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Sajauktie burti

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Polka pēc attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Polka pēc dzirdes

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Testi

1. Valsis

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
2. Polka

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦

Metodiskie materiāli