Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Valsis pēc apraksta 3♦
2. Žanrs pēc notīm 3♦
3. Melodijas raksturojums 3♦
4. Žanrs pēc attēla 3♦
5. Žanrs pēc dzirdes 3♦