Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas olimpiāžu uzdevumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ciparu skaits Citi vidēja 8♦ Atšķir ciparu no skaitļa, saskaitot daudz objektus, prot vispārināt. Sagatavošanās olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
2. Kvadrāts un 2 taisnes Citi vidēja 2♦ Prot izvēlēties taisņu un kvadrātu savstarpējo novietojumu. Sagatavošanās olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
3. Piparkūkas Citi vidēja 5♦ Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Sagatavošanās olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
4. Kustības uzdevums Citi vidēja 5♦ Laika, ceļa un ātruma aprēķināšana. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
5. Zelta naudas dalīšana Citi augsta 6♦ Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
6. Tortes sadalīšana Citi vidēja 2♦ Figūras sadalīšana vienādās, mazākās figūrās. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
7. Reizināšana ar burtiem Citi augsta 7♦ Atrast burtu vērtības. Pierādījums. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
8. Spaiņu tilpums Citi augsta 4♦ Noteikt otra spaiņa tilpumu, ja viena spaiņa tilpums ir zināms. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
9. Daļu summa Citi vidēja 6,5♦ Prot saskaitīt daļas. Zina, kādā gadījumā daļu summa ir vesels skaitlis. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
10. Taisnstūra pārklāšana Citi vidēja 4♦ Pierādījums ar šaha dēlīša krāsojumu. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
11. Taisnstūra laukums un perimetrs Citi vidēja 7♦ Zina pirmskaitļus, prot aprēķināt taisnstūra perimetru un laukumu. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
12. Skaitļa un tā ciparu summa Citi vidēja 3♦ Spriedumi par cipariem un to skaitu. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 4. uzdevums
13. Monētu svēršana Citi augsta 4♦ Strukturēts uzdevums ar sarežģītiem spriedumiem. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 5. uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanās olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 00:00:00 augsta 10♦ Ciparu skaits, kvadrāta sadalīšana ar taisnēm, invariantu metode.
2. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 1.-3. uzd. 00:00:00 augsta 13♦ Kustības uzdevums, invariantu metode, ģeometrija.
3. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 4.-5. uzd. 00:00:00 augsta 11♦ Ciparu vietā burti, spaiņa tilpums.
4. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 1.-3. uzd. 00:00:00 augsta 19,5♦ Daļu summa kā 1, taisnstūra pārklāšana ar figūriņām, taisnstūris un pirmskaitļi.
5. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 4.-5. uzd. 00:00:00 augsta 7♦ Skaitlis un tā cipari, svēršana. Uzdevumiem ir tikai viens variants.