Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Perimetrs 6♦
2. Burti un cipari 5♦
3. Nezināmie skaitļi 4♦