Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Kopīgais darbs 4♦
2. Kopīgais darbs 4♦