Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Nevienādību sistēmas sastādīšana par paralelograma perimetru. 6♦
2. Nevienādība par trijstūri. Veseli skaitļi 5♦