Teorija

Uzdevumi

1. Punkta piederība taisnei

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Taišņu novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Taišņu krustošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Nogriežņa un stara definīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Simboliskais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Nogriežņi un stari

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Nogriežņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Vienādas figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Nogriežņi veselos skaitļos

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Nogriežņi ar decimāldaļām 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Nogriežņi veselos skaitļos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Nogriežņi ar decimāldaļām

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Vienādi nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Vienādi nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Decimāldaļa no nogriežņa garuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Nogriežņa garuma izteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
18. Triju punktu savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Triju punktu savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Nogriežņi riņķa līnijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Riņķa elementu definīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Riņķa līnijas rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
23. Riņķa līnijas diametrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
24. Riņķa līniju novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
25. Riņķa līnija un diametri

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
26. Riņķa līnija un nogriežņi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Taisnes plaknē

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Ģeometrijas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. Riņķa līnija un riņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli