Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Reizināšanas uzrakstīšana ar kāpināšanu 2♦
2. Pozitīva skaitļa kāpināšana. Jā/nē 1♦
3. Negatīva pakāpe, skaitlis 1 un (-1) dažādās pakāpēs 3♦
4. Vesels negatīvs skaitlis kvadrātā vai kubā 1♦
5. Negatīvas daļas kvadrāts 2♦
6. Negatīva jaukta skaitļa kāpināšana kvadrātā 2♦