Teorija

Uzdevumi

1. Izpratne par attiecību

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Skaitļa divas daļas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Ekskursijas divas dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Summa un reižu vairāk. Kastes

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
5. Summa un attiecība. Āboli

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Summa un reižu mazāk. Konfektes

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Skaitļa sadalīšana divās daļās

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Summa un reižu mazāk. Eiro sadalīšana divās daļās

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Kopīgais un atsevišķais laiks

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
10. Eiro sadalīšana attiecībā 1:n

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
11. Masas sadalīšana attiecībā

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
12. Skaita iespējamība, dalot daļās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Nezināmo summa un attiecība, nezināmo summa un starpība

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Testi

1. Summa un attiecība (reižu vairāk, reižu mazāk)

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Summa un skaitļu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli