Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Divu skaitļu attiecības definīcija 1♦
2. Skaitļu attiecības izteiksmes vienkāršošana 2♦
3. Mēru attiecības izteiksmes vienkāršošana 2♦
4. Nogriežņu attiecība 2♦
5. Divu skaitļu attiecība un attiecības izteiksme 4♦