Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Decimāldaļas VISC programmas 5. klases 11. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimāldaļas jēdziens Definīcija, šķiru nosaukumi un pieraksts.
2. Decimāldaļu saīsināšana un paplašināšana Nulles decimāldaļas beigās.
3. Decimāldaļu salīdzināšana
4. Decimāldaļu noapaļošana
5. Decimāldaļas pārveidošana par parastu daļu
6. Parastās daļas pārveidošana par decimāldaļu Biežāk lietoto daļu pārveidojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļas šķiras 1. izziņas līmenis zema 1p. Šķiru pazīšana.
2. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (desmitdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1p. Dotas desmitdaļas.
3. Parasta daļa kā decimāldaļa (simtdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1p. Dotas simtdaļas.
4. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (tūkstošdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1p. Dotas tūkstošdaļas.
5. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas paplašināšana.
6. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas paplašināšana.
7. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas paplašināšana.
8. Decimāldaļa kā parasta daļa ar saīsināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotas simtdaļas.
9. Decimāldaļa dota ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Šķiru nosaukums dots ar vārdiem, jāuzraksta parasta daļa un decimāldaļa.
10. Zīmējums - parasta daļa - decimāldaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Decimāldaļas taisnstūrī (5*4).
11. Decimāldaļas noapaļošana līdz vieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļot līdz 1
12. Decimāldaļas noapaļošana līdz desmitdaļām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļot līdz 0,1.
13. Decimāldaļas noapaļošana līdz simtdaļām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļot līdz 0,01.
14. Decimāldaļas noapaļošana līdz desmitiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noapaļot līdz 10
15. Decimāldaļu salīdzināšana (tūkstošdaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tūkstošdaļas salīdzina ar tūkstošdaļām.
16. Decimāldaļu salīdzināšana (simtdaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Desmitdaļas salīdzina ar simtdaļām.
17. Decimāldaļa kā procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2 piemēri, dotas simtdaļas un desmitdaļas.
18. Procenti kā decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Procenti kā decimāldaļas (līdz 100%).
19. Minūtes kā stundas ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveidot minūtes stundās, izteikt ar decimāldaļu.
20. Procentu un decimāldaļas salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Decimāldaļa dota tikai ar desmitdaļām.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastā daļa kā decimāldaļa Citi vidēja 1p. 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Decimāldaļu salīdzināšana Citi vidēja 1p. 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
3. Decimāldaļu pieraksts no teksta Citi vidēja 1p. 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
4. Decimāldaļu salīdzināšana Citi vidēja 1p. 2010. gada valsts ieskaite 6. klasei
5. Procenti kā decimāldaļa Citi zema 1p. 2014. gada diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei.
6. Procenti no skaitļa izteikta ar decimāldaļu Citi zema 1p. 9. klases eksāmens 2011. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu un parasto daļu pārveidojumi 00:00:00 vidēja 5p. Decimāldaļas kā parastās daļas vai otrādi.
2. Decimāldaļu noapaļošana 00:00:00 vidēja 4p.
3. Decimāldaļu salīdzināšana 00:00:00 vidēja 5p.