Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Decimāldaļas VISC programmas 5. klases 11. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimāldaļas jēdziens Definīcija, šķiru nosaukumi un pieraksts.
2. Decimāldaļu saīsināšana un paplašināšana Nulles decimāldaļas beigās.
3. Decimāldaļu salīdzināšana
4. Decimāldaļu noapaļošana
5. Decimāldaļas pārveidošana par parastu daļu
6. Parastās daļas pārveidošana par decimāldaļu Biežāk lietoto daļu pārveidojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļas šķiras 1. izziņas līmenis zema 1♦ Šķiru pazīšana.
2. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (desmitdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1♦ Dotas desmitdaļas.
3. Parasta daļa kā decimāldaļa (simtdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1♦ Dotas simtdaļas.
4. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (tūkstošdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1♦ Dotas tūkstošdaļas.
5. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) I 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļas paplašināšana.
6. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) II 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļas paplašināšana.
7. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) III 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļas paplašināšana.
8. Decimāldaļa kā parasta daļa ar saīsināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dotas simtdaļas.
9. Decimāldaļa dota ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Šķiru nosaukums dots ar vārdiem, jāuzraksta parasta daļa un decimāldaļa.
10. Zīmējums - parasta daļa - decimāldaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Decimāldaļas taisnstūrī (5*4).
11. Decimāldaļas noapaļošana līdz vieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noapaļot līdz 1
12. Decimāldaļas noapaļošana līdz desmitdaļām 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noapaļot līdz 0,1.
13. Decimāldaļas noapaļošana līdz simtdaļām 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noapaļot līdz 0,01.
14. Decimāldaļas noapaļošana līdz desmitiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noapaļot līdz 10
15. Decimāldaļu salīdzināšana (tūkstošdaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tūkstošdaļas salīdzina ar tūkstošdaļām.
16. Decimāldaļu salīdzināšana (simtdaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Desmitdaļas salīdzina ar simtdaļām.
17. Decimāldaļa kā procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 2 piemēri, dotas simtdaļas un desmitdaļas.
18. Procenti kā decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Procenti kā decimāldaļas (līdz 100%).
19. Minūtes kā stundas ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pārveidot minūtes stundās, izteikt ar decimāldaļu.
20. Procentu un decimāldaļas salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Decimāldaļa dota tikai ar desmitdaļām.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastā daļa kā decimāldaļa Citi vidēja 1♦ 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Decimāldaļu salīdzināšana Citi vidēja 1♦ 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
3. Decimāldaļu pieraksts no teksta Citi vidēja 1♦ 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
4. Decimāldaļu salīdzināšana Citi vidēja 1♦ 2010. gada valsts ieskaite 6. klasei
5. Procenti kā decimāldaļa Citi zema 1♦ 2014. gada diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei.
6. Procenti no skaitļa izteikta ar decimāldaļu Citi zema 1♦ 9. klases eksāmens 2011. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu un parasto daļu pārveidojumi 00:00:00 vidēja 5♦ Decimāldaļas kā parastās daļas vai otrādi.
2. Decimāldaļu noapaļošana 00:00:00 vidēja 4♦
3. Decimāldaļu salīdzināšana 00:00:00 vidēja 5♦