Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Mazākais kopsaucējs, ja saucēji savstarpēji pirmskaitļi 1♦
2. Daļu kopsaucējs, ja viens saucējs n reizes lielāks 2♦
3. Kopsaucējs, ja katrs saucējs satur vienādu reizinātāju. Lieli skaitļi. 2♦
4. Trīs daļu kopsaucējs 4♦