1. Daļas un jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli

  2. Daļas un jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli

  3. Izteiksmes ar daļām un veseliem skaitļiem