Teorija

Uzdevumi

1. Reizrēķins ar 5, 6, 7

Grūtības pakāpe: zema

4♦
2. Reizrēķins ar 8 un 9

Grūtības pakāpe: zema

4♦
3. Draudzīgie skaitļi reizināšanā vai dalīšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Saistītais pieraksts ab-cd. Strukturēts.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Saistītais pieraksts ab+c:d. Strukturēts.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Saistītais pieraksts (ab+c):d. Strukturēts.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Saistītais pieraksts a:b+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Testi

1. Vai izproti sakarību starp reizināšanu un dalīšanu?

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
2. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli