1. Saskaitīšana rakstos

  2. Atņemšana rakstos

  3. Riņķa līnija un riņķis

  4. Teksta uzdevumi (Kopīgs darbs)