Teorija

Uzdevumi

1. Vienkāršs iracionāls vienādojums 1

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Iracionāla vienādojuma atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Iracionāls vienādojums, kurā divreiz kāpina kvadrātā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar nulli 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar nulli 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses 2

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Vienādojums ar 2 mainīgajiem, no kuriem 1 jau dots

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Vienādojums ar 2 mainīgajiem, derīga atrisinājuma izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Nevienādība ar 2 mainīgajiem, grafiskā metode

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Nevienādību sistēma ar 2 mainīgajiem, grafiskā metode

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Augstākas pakāpes vienādojums, sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Trigonometriskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Logaritmiskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Logaritmiskais vienādojums, sakņu skaita noteikšana grafiski

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Eksponentnevienādība, grafiskā metode

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Trigonometriskais vienādojums, substitūciju metode

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Eksponentvienādojums, substitūciju metode

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
21. Kvadrātvienādojums, substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Lineāra nevienādība ar parametru

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
23. Divu iracionālu vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
24. Iracionāla nevienādība, intervālu metode (ārpus standarta)

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
25. Iracionālas nevienādības atrisināšana (ārpus standarta, grūts!)

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
26. Iracionāls vienādojums ar moduļa izmantošu (augsta grūtība)

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
27. Nevienādība un aritmētiskā progresija.

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Iracionāli vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Vienādojumi un nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Vienādojumi un nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
5. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
6. Nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli