Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Logaritmiskais vienādojums 1♦
2. Logaritmiskais vienādojums 2♦
3. Logaritmiskais vienādojums 1♦