Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Sinusu teorēma. Trijstūra malas aprēķināšana 2♦
2. Sinusu teorēma. Apvilktas riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana 2♦
3. Kosinusu teorēma. Malas aprēķināšana 1♦
4. Kosinusu teorēma. Trijstūra leņķa kosinusa noteikšana 2♦