Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Funkcijas. Funkcijas grafika pārvietojumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatfunkcijas Pārskats par pamatfunkcijām (atkārtojums)
2. Funkcijas monotonitāte Funkcijas augšanas un dilšanas intervāli (atkārtojums)
3. Funkcijas pieaugums Funkcijas un argumenta pieaugums
4. Funkcijas paritāte Pāra un nepāra funkcijas (atkārtojums)
5. Funkcijas ekstrēmi Funkcijas lielākā un mazākā vērtība
6. Salikta funkcija Saliktas funkcijas aprēķināšana
7. Inversā funkcija Inversās funkcijas noteikšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas grafika atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Pamatfunkciju grafiku atpazīšana pēc analītiskās izteiksmes
2. Funkciju īpašības pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatfunkciju īpašību noteikšana pēc grafika
3. Funkciju īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dotas divas pamatfunkcijas, atrast kopīgās īpašības.
4. Saliktas funkcijas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saliktas funkcijas aprēķināšana, daļa un eksponentfunkcija.
5. Funkcijas vienādzīmju intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Funkcijas pozitīvo un negatīvo intervālu noteikšana pēc grafika.
6. Saliktas funkcijas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saliktas funkcijas vērtība. Lineāra un kvadrātfunkcija.
7. Lineāras funkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Inversā funkcija lineārai funkcijai ar veseliem koeficientiem
8. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis augsta 2p. Inversās funkcijas noteikšana kvadrātfunkcijai dotajā intervālā.
9. Inversā funkcija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Inversās funkcijas noteikšana eksponentfunkcijai vai logaritmam.
10. Inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lineāra funkcija (k - daļa) un daļveida funkcija.
11. Lielākā vērtība 2. izziņas līmenis augsta 4p. Maksimālā augstuma noteikšana, izmantojot kvadrātfunkciju.
12. Pāra un nepāra funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Funkcijas paritātes noteikšana (vairākām funkcijām)
13. Funkcijas īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Funkciju īpašības pēc grafika. Paritāte
14. Funkciju paritāte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Funkcijas vērtības noteikšana, zinot tās sastāvā ietilpstošo funkciju paritāti. Summa.
15. Definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis augsta 2p. Kvadrātsaknes funkcijas definīcijas apgabala noteikšana pēc analītiskās izteiksmes (ar daļu un kvadrātnevienādību).
16. Definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis augsta 2p. Funkcijas definīcijas apgabala noteikšana pēc analītiskās izteiksmes (summa un daļa).
17. Definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis augsta 2p. Definīcijas apgabala noteikšana pēc analītiskās izteiksmes (daļa un saknes)
18. Kvadrātsaknes funkcijas definīcijas apgabala noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās funkcijas vērtība (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei, 1. daļa
2. Trigonometriskās funkcijas (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 3p. 12. klases eksāmens matemātikā, 3. daļa
3. Funkcijas (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 2p. Punkta piederība grafikam
4. Lineāra funkcija Citi vidēja 1p. Lineāras funkcijas izteiksmes noteikšana pēc grafika

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas īpašības. Definīcijas apgabals 00:15:00 augsta 4p. Īpašību noteikšana. Sarežģīta definīcijas apgabala noteikšana pēc analītiskās izteiksmes.
2. Pamatfunkcijas 00:14:00 vidēja 14p. Lineāras funkcijas, kvadrātfunkcijas, pakāpes funkcijas, eksponentfunkcijas, logaritma funkcijas grafiki.
3. Funkcijas 00:13:00 vidēja 7p. Salikta funkcija, inversā funkcija. Lielākās vērtības noteikšana.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra funkcija 00:10:00 vidēja 5p. Teorija: 1. Lineāra funkcija 2. Funkcijas pieaugums. Uzdevumi: 1. Lineāras funkcijas pētīšana. 2. Lineāras funkcijas atpazīšana no grafika.
2. Kvadrātfunkcija 00:15:00 vidēja 12p. Teorija par kvadrātfunkciju. Uzdevumi: 1. Kvadrātfunkcijas virsotnes noteikšana. 2. Kvadrātfunkcijas konstruēšana. 3. Izpratnes jautājumi par kvadrātfunkcijas grafiku.
3. Apgrieztā proporcionalitāte un pakāpes funkcija 00:11:00 vidēja 10p. Teorija: 1. Apgrieztā proporcionalitēte. 2. pakāpes funkcija. Uzdevumi: 1.-3. Apgrieztās proporcioanalitātes grafiks. 4.-5. Pakāpes funkcijas grafiku atpazīšana.
4. Pāra un nepāra funkcijas 00:13:00 vidēja 4p. Teorija par paritāti. Uzdevumi: 1.,2. Paritātes noteikšana pēc izteiksmes.3. Paritātes noteikšana pēc grafika. 4. Funkcijas vērtības aprēķināšana, zinot paritāti.