Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Funkcijas. Funkcijas grafika pārvietojumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatfunkcijas Pārskats par pamatfunkcijām (atkārtojums)
2. Funkcijas monotonitāte Funkcijas augšanas un dilšanas intervāli (atkārtojums)
3. Funkcijas pieaugums Funkcijas un argumenta pieaugums
4. Funkcijas paritāte Pāra un nepāra funkcijas (atkārtojums)
5. Funkcijas ekstrēmi Funkcijas lielākā un mazākā vērtība
6. Salikta funkcija Saliktas funkcijas aprēķināšana
7. Inversā funkcija Inversās funkcijas noteikšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas grafika atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pamatfunkciju grafiku atpazīšana pēc analītiskās izteiksmes
2. Funkciju īpašības pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pamatfunkciju īpašību noteikšana pēc grafika
3. Funkciju īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dotas divas pamatfunkcijas, atrast kopīgās īpašības.
4. Saliktas funkcijas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Saliktas funkcijas aprēķināšana, daļa un eksponentfunkcija.
5. Funkcijas vienādzīmju intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Funkcijas pozitīvo un negatīvo intervālu noteikšana pēc grafika.
6. Saliktas funkcijas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saliktas funkcijas vērtība. Lineāra un kvadrātfunkcija.
7. Lineāras funkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Inversā funkcija lineārai funkcijai ar veseliem koeficientiem
8. Kvadrātfunkcijas inversā funkcija 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Inversās funkcijas noteikšana kvadrātfunkcijai dotajā intervālā.
9. Inversā funkcija 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Inversās funkcijas noteikšana eksponentfunkcijai vai logaritmam.
10. Inversā funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lineāra funkcija (k - daļa) un daļveida funkcija.
11. Lielākā vērtība 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Maksimālā augstuma noteikšana, izmantojot kvadrātfunkciju.
12. Pāra un nepāra funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Funkcijas paritātes noteikšana (vairākām funkcijām)
13. Funkcijas īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Funkciju īpašības pēc grafika. Paritāte
14. Funkciju paritāte 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Funkcijas vērtības noteikšana, zinot tās sastāvā ietilpstošo funkciju paritāti. Summa.
15. Definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Kvadrātsaknes funkcijas definīcijas apgabala noteikšana pēc analītiskās izteiksmes (ar daļu un kvadrātnevienādību).
16. Definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Funkcijas definīcijas apgabala noteikšana pēc analītiskās izteiksmes (summa un daļa).
17. Definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Definīcijas apgabala noteikšana pēc analītiskās izteiksmes (daļa un saknes)
18. Kvadrātsaknes funkcijas definīcijas apgabala noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās funkcijas vērtība (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
2. Trigonometriskās funkcijas (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 3♦ 12. klases eksāmens matemātikā 3. daļa
3. Funkcijas (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 2♦ Punkta piederība grafikam
4. Lineāra funkcija Citi vidēja 1♦ Lineāras funkcijas izteiksmes noteikšana pēc grafika

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas īpašības. Definīcijas apgabals 00:15:00 augsta 4♦ Īpašību noteikšana. Sarežģīta definīcijas apgabala noteikšana pēc analītiskās izteiksmes.
2. Pamatfunkcijas 00:14:00 vidēja 14♦ Lineāras funkcijas, kvadrātfunkcijas, pakāpes funkcijas, eksponentfunkcijas, logaritma funkcijas grafiki.
3. Funkcijas 00:13:00 vidēja 7♦ Salikta funkcija, inversā funkcija. Lielākās vērtības noteikšana.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra funkcija 00:10:00 vidēja 5♦ Teorija: 1. Lineāra funkcija 2. Funkcijas pieaugums. Uzdevumi: 1. Lineāras funkcijas pētīšana. 2. Lineāras funkcijas atpazīšana no grafika.
2. Kvadrātfunkcija 00:15:00 vidēja 12♦ Teorija par kvadrātfunkciju. Uzdevumi: 1. Kvadrātfunkcijas virsotnes noteikšana. 2. Kvadrātfunkcijas konstruēšana. 3. Izpratnes jautājumi par kvadrātfunkcijas grafiku.
3. Apgrieztā proporcionalitāte un pakāpes funkcija 00:11:00 vidēja 10♦ Teorija: 1. Apgrieztā proporcionalitēte. 2. pakāpes funkcija. Uzdevumi: 1.-3. Apgrieztās proporcioanalitātes grafiks. 4.-5. Pakāpes funkcijas grafiku atpazīšana.
4. Pāra un nepāra funkcijas 00:13:00 vidēja 4♦ Teorija par paritāti. Uzdevumi: 1.,2. Paritātes noteikšana pēc izteiksmes.3. Paritātes noteikšana pēc grafika. 4. Funkcijas vērtības aprēķināšana, zinot paritāti.