Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 3♦
2. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1 4♦
3. Eksponentvienādojumi 3♦