Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Eksponentvienādojumi un nevienādības

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi Darbības ar pakāpēm
2. Eksponentvienādojumu reducēšana uz pamatformu Eksponentvienādojumi, kurus reducē uz pamatformu
3. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām Eksponentvienādojumi, kuros kopīgo reizinātāju iznes pirms iekavām
4. Reducēšana uz algebriskiem vienādojumiem Eksponentvienādojumi, kurus var reducēt par algebriskiem vienādojumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana) 1. izziņas līmenis zema 1p. Pakāpju īpašības lietošana (reizināšana un dalīšana)
2. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pakāpju īpašību lietošana (sakne)
3. Pakāpju īpašību lietošana (daļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pakāpju īpašību lietošana (daļa)
4. Pamatforma (vienkārši) 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Pamatforma (vienkāršs) 1
5. Pamatforma (vienkārši) 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma (vienkāršs) 2
6. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 1 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 1
7. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 2
8. Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums)
9. Pamatforma (kvadrātvienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma (kvadrātvienādojums)
10. Jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums 1 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma (jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums) 1
11. Jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma (jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums) 2
12. Pamatforma, pakāpju dalīšanas likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma. Pakāpju dalīšanas likuma lietošana
13. Pamatforma, pakāpju reizināšanas likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamatforma. Pakāpju reizināšanas likuma lietošana 2
14. Pamatforma (daļveida kāpinātāji) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pamatforma (daļveida kāpinātāji)
15. Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji) 2. izziņas līmenis augsta 2p. Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji)
16. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 1 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 1
17. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2
18. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 3 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 3
19. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 4 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 4
20. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem) 2. izziņas līmenis augsta 3p. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām (sarežģītāks, ar log)
21. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Reducēšana par algebrisku vienādojumu 1
22. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reducēšana par algebrisku vienādojumu 2
23. Sadalīšana reizinātājos 1. izziņas līmenis augsta 2p. Sadalīšana reizinātājos.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentvienādojums (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei, 2. daļa
2. Kāpināšana (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases eksāmens matemātikā
3. Pakāpe (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p. 1. daļas 22. uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpes 00:00:00 zema 23p. Atkārtojums no 7. klases
2. Eksponentvienādojumi 1 00:00:00 vidēja 8p. Eksponentvienādojumi pamatformā!
3. Eksponentvienādojumi 2 00:00:00 vidēja 8p. Reizinātāja iznešana pirms iekavām
4. Eksponentvienādojumi ar substitūcijas metodi 00:00:00 vidēja 10p. Pārbaudi sevi!