Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Eksponentvienādojumi un nevienādības

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi Darbības ar pakāpēm
2. Eksponentvienādojumu reducēšana uz pamatformu Eksponentvienādojumi, kurus reducē uz pamatformu
3. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām Eksponentvienādojumi, kuros kopīgo reizinātāju iznes pirms iekavām
4. Reducēšana uz algebriskiem vienādojumiem Eksponentvienādojumi, kurus var reducēt par algebriskiem vienādojumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana) 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pakāpju īpašības lietošana (reizināšana un dalīšana)
2. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pakāpju īpašību lietošana (sakne)
3. Pakāpju īpašību lietošana (daļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pakāpju īpašību lietošana (daļa)
4. Pamatforma (vienkārši) 1 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pamatforma (vienkāršs) 1
5. Pamatforma (vienkārši) 2 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma (vienkāršs) 2
6. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 1 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma (jāvienādo bāzes) 1
7. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 2 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma (jāvienādo bāzes) 2
8. Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums)
9. Pamatforma (kvadrātvienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma (kvadrātvienādojums)
10. Jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums 1 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma (jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums) 1
11. Jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums 2 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma (jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums) 2
12. Pamatforma, pakāpju dalīšanas likums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma. Pakāpju dalīšanas likuma lietošana
13. Pamatforma, pakāpju reizināšanas likums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pamatforma. Pakāpju reizināšanas likuma lietošana 2
14. Pamatforma (daļveida kāpinātāji) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pamatforma ( daļveida kāpinātāji)
15. Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji) 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji)
16. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 1 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 1
17. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2
18. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 3 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 3
19. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 4 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 4
20. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem) 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām (sarežģītāks, ar log)
21. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Reducēšana par algebrisku vienādojumu 1
22. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Reducēšana par algebrisku vienādojumu 2
23. Sadalīšana reizinātājos 1. izziņas līmenis augsta 2♦ Sadalīšana reizinātājos.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentvienādojums (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
2. Kāpināšana (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1♦ 12. klases eksāmens matemātikā
3. Pakāpe (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1.daļas 22. uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpes 00:00:00 zema 23♦ Atkārtojums no 7. klases
2. Eksponentvienādojumi 1 00:00:00 vidēja 10♦ Eksponentvienādojumi pamatformā!
3. Eksponentvienādojumi 2 00:00:00 vidēja 8♦ Reizinātāja iznešana pirms iekavām
4. Eksponentvienādojumi ar substitūcijas metodi 00:00:00 vidēja 10♦ Pārbaudi sevi!