Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19♦
1. Pakāpe 1♦
2. Eksponentvienādojumi 2♦
3. Eksponentvienādojumi 2♦
4. Eksponentvienādojumi 4♦
5. Eksponentnevienādība 3♦
6. Eksponentnevienādība 3♦
7. Eksponentfunkcija 4♦