Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Varbūtības aprēķināšanas klasiskā metode 3 2♦
2. Varbūtības aprēķināšanas klasiskā metode 1 (2005. g. CE) 2♦
3. Varbūtības aprēķināšanas klasiskā metode 2 2♦
4. Statistiskās varbūtības aprēķināšana 1♦