Teorija

Uzdevumi

1. Ievilkta un centra leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Leņķa starp divām pieskarēm aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Leņķa starp pieskari un sekanti aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Leņķu starp hordām aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Ārējā leņķa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Hordas nogriežņu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Trapeces leņķu noteikšana, ja ap to apvilkta riņķa līnija

Grūtības pakāpe: zema

3♦
8. Trapeces laukuma aprēķināšana, ja ap to apvilkta riņķa līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
9. Ievilkts sešstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Rombā ievilktās riņķa līnijas garuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Romba perimetra un laukuma aprēķināšana, ja tajā ievilkta riņķa līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Apvilkts rombs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Trapecē ievilktās riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Apvilkta trapece

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
15. Regulāra trijstūra laukuma, ievilktas un apvilktas riņķa līnijas rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Apvilkts četrstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
17. Trijstūrim apvilktas un ievilktas riņķa līnijas rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Taisnleņķa trijstūrim apvilktas un ievilktas riņķa līnijas rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Hordas riņķa līnijā un tās rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Riņķi un daudzstūri

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Leņķa noteikšana riņķī (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Trapecē ievilkts riņķis (2014. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Leņķi riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Riņķi un daudzstūri

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Trapece

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli