Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Trijstūru veidi pēc leņķa 1♦
2. Trijstūra veida noteikšana 1♦
3. Kosinusu teorēma. Trijstūra leņķa kosinusa noteikšana 4♦