1. Pakāpes. Eksponentfunkcija

  2. Logaritms. Logaritmiskā funkcija

  3. Trigonometriskās funkcijas