Teorija

Uzdevumi

1. Skaitīšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Skaitīšana. Objektu grupēšana un skaitīšana līdz 4

Grūtības pakāpe: zema

6♦
3. Cipari. Vai proti skaitīt līdz 10?

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Pāris. Objektu skaitīšana. Pāru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Pāra skaitļu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Skaitīšana, dzīvnieku kāju pāru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Saskaitīt objektus

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Naudas aprēķini teksta uzdevumā līdz 15 eiro centiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Saskaitīšana. Domino kauliņi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
10. Saskaitīšana tekstā. Viena darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Saskaitīšana tekstā. Divas darbības (ar attēliem)

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
12. Salīdzināšana. Zīmes "lielāks" un "mazāks" lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Salīdzināt skaitu uz domino kauliņiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Skaitļa noteikšana, kas atrodas starp diviem citiem skaitļiem (dubultā nevienādība)

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
15. Saskaitīšana. Darbības pa apli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Iestājpārbaudījums 1. klasē

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli