5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Teikuma priekšmeta palīgteikums
 
Teikuma priekšmeta palīgteikums atbild uz jautājumu  kas?.
 
To ievada:
saikļi
attieksmes vietniekvārdi
apstākļa vārdi
ja
ka
lai
vai u.c.
kas
kurš
kura
kāds
kāda
cik
kad
kur
kāpēc
 
Teikuma priekšmeta atrašanās vieta teikumā:
aiz virsteikumaTEO_02_piemers_aiz.PNG
starp virsteikuma vārdiemTEO_02_piemers_starp.PNG
pirms virsteikumaTEO_02_piemers_pirms.PNG
 
Teikuma priekšmeta palīgteikums bieži paskaidro citas teikuma daļas teikuma priekšmetu, kas izteikts ar vietniekvārdiem  tas, tā, tie  vai  tās.
 
Piemērs:
Likās, ka deg pats kalns ar visiem kokiem un krūmiem.
Piemērs:
kas likās? - ka deg pats kalns ar visiem kokiem un krūmiem
 
Piemērs:
Tie, kas piederēja vienkāršajai tautai, par konsulu vēlējās redzēt Terentiju Varronu.
 
Piemērs:
kas vēlējās redzēt? - [tie], kas piederēja vienkāršajai tautai
 
Piemērs:
Kas bēga, tas tika bez žēlastības vajāts.
 
Piemērs:
kas tika vajāts? - [tas], kas bēga
 
Teikuma priekšmeta palīgteikums var sākties arī bez pakārtojuma vārda.
Tādā gadījumā komata vietā, kas atdala vienu teikuma daļu no otras, liekams  kols  vai  domuzīme.
Likās pūniešus vadīja kāds neredzams spēks.kas likās? - [tas, ka] pūniešus vadīja kāds neredzams spēks
Likās,ka pūniešus vadīja kāds neredzams spēks.kas likās? - ka pūniešus vadīja kāds neredzams spēks
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 59. lpp.
Pēc Tita Līvija "Hannibals pret Romu"