5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Izteicēja palīgteikums
 
Izteicēja palīgteikums atbild uz jautājumiem:
kas ir?
kas bija?
kas būs?
kas nav?
kas nebija?
kas nebūs?
kāds ir?
kāds bija?
kāds būs?
kāds nav?
kāds nebija?
kāds nebūs?
 
 
 
Izteicēja palīgteikumu ievada:
saikļi
attieksmes vietniekvārdi
ka
lai
kas
kurš
kura
kāds
kāda
 
Izteicēja palīgteikums vienmēr atrodas aiz virsteikuma.
TEO_03_piemers_aiz_kas.PNG
Piemērs:
Hannibals bija tas, kas Romai iedvesa bailes.
Piemērs:
kas bija Hannibals? - [tas], kas Romai iedvesa bailes
 
Izteicēja palīgteikums bieži paskaidro citas teikuma daļas izteicēju, kas izteikts ar vietniekvārdiem  tas, tā, tie, tās  vai  viss.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga : Lielvārds, 1997. - 176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 61. lpp.
Pēc Tita Līvija "Hannibals pret Romu"