Teorija

Skaitļa vārdu locīšana
Ir lokāmi un nelokāmi skaitļa vārdi.
Lokāmie skaitļa vārdi
1. Pamata skaitļa vārdi
viens
divi
trīs
četri
pieci
seši
septiņi
astoņi
deviņi

Skaitļa vārdu trīs loka īpatnēji.
Locījums
Vīriešu dzimte
Sieviešu dzimte
Vīriešu un sieviešu dzimte
N
Piemērs:
trīs draugi
Piemērs:
trīs grāmatas
Piemērs:
trīs draugi, grāmatas
Ģ
Piemērs:
triju draugu
Piemērs:
triju grāmatu
Piemērs:
trīs draugu, grāmatu
D
Piemērs:
trim, trijiem draugiem
Piemērs:
trim, trijām grāmatām
Piemērs:
trīs draugiem, grāmatām 
A
Piemērs:
trīs draugus
Piemērs:
trīs grāmatas
Piemērs:
trīs draugus, grāmatas
I
Piemērs:
ar trim, trijiem draugiem
Piemērs:
ar trim, trijām grāmatām
Piemērs:
ar trīs draugiem, grāmatām
L
Piemērs:
trīs, trijos draugos
Piemērs:
trīs, trijās grāmatās
Piemērs:
trīs draugos, grāmatās
V
Piemērs:
-
Piemērs:
-
Piemērs:
-

Pārējos skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus.
Locījums
Vīriešu dzimte
Sieviešu dzimte
N
Piemērs:
četri gadalaiki
Piemērs:
četras dienas
Ģ
Piemērs:
četru gadalaiku
Piemērs:
četru dienu
D
Piemērs:
četriem gadalaikiem
Piemērs:
četrām dienām
A
Piemērs:
četrus gadalaikus
Piemērs:
četras dienas
I
Piemērs:
ar četriem gadalaikiem
Piemērs:
ar četrām dienām
L
Piemērs:
četros gadalaikos
Piemērs:
četrās dienās
V
Piemērs:
-
Piemērs:
-

2. desmits, simts, miljons, miljards, tūkstotis
Lokāmi ir arī skaitļa vārdi desmits, simts, miljons, miljards, tūkstotis.
Šie skaitļa vārdi lokāmi kā lietvārdi.
desmits, simts, miljons, miljards loka kā I deklinācijas lietvārdus.
N
Piemērs:
desmits
Piemērs:
simts
Piemērs:
miljons
Ģ
Piemērs:
desmita
Piemērs:
simta
Piemērs:
miljona
D
Piemērs:
desmitam
Piemērs:
simtam
Piemērs:
miljonam
A
Piemērs:
desmitu
Piemērs:
simtu
Piemērs:
miljonu
I
Piemērs:
ar desmitu
Piemērs:
ar simtu
Piemērs:
ar miljonu
L
Piemērs:
desmitā
Piemērs:
simtā
Piemērs:
miljonā
V
Piemērs:
-
Piemērs:
-
Piemērs:
-

Vārdu tūkstotis loka kā II deklinācijas lietvārdu.
N
Piemērs:
tūkstotis
Ģ
Piemērs:
tūkstoša
D
Piemērs:
tūkstotim
A
Piemērs:
tūkstoti
I
Piemērs:
ar tūkstoti
L
Piemērs:
tūkstotī
V
Piemērs:
-

Ar pamata skaitļa vārdiem desmits, simts, miljons, tūkstotis un miljards lietvārdus parasti lieto daudzskaitļa ģenitīvā.
desmits lappušu
desmits skolēnu

3. Kārtas skaitļa vārdi
Kārtas skaitļa vārdiem, tāpat kā īpašības vārdiem ir noteiktās galotnes. Arī locīšana notiek pēc īpašības vārdu ar noteiktajām galotnēm parauga.
Locījums
Vīriešu dzimte
Sieviešu dzimte
N
Piemērs:
Piemērs:
otrais zēns
Piemērs:
otrā meitene
Ģ
Piemērs:
otrā zēna
Piemērs:
otrās meitenes
D
Piemērs:
otrajam zēnam
Piemērs:
otrajai meitenei
A
Piemērs:
otro zēnu
Piemērs:
otro meiteni
I
Piemērs:
ar otro zēnu
Piemērs:
ar otro meiteni
L
Piemērs:
otrajā zēnā
Piemērs:
otrajā meitenē
V
Piemērs:
-
Piemērs:
-

4. Skaitļa vārdi - vārdu savienojumi
Kārtas skaitļa vārdu savienojumos un pamata skaitļa vārdu savienojumos loka tikai pēdējo vārdu.
Locījums
Pamata skaitļa vārds
Kārtas skaitļa vārds
N
Piemērs:
divdesmit deviņi gadi
Piemērs:
trīsdesmit pirmais decembris
Ģ
Piemērs:
divdesmit deviņu gadi
Piemērs:
trīsdesmit pirmā decembra
D
Piemērs:
divdesmit deviņiem gadiem
Piemērs:
trīsdesmit pirmajam decembrim
A
Piemērs:
divdesmit deviņus gadus
Piemērs:
trīsdesmit pirmo decembri
I
Piemērs:
ar divdesmit deviņiem gadiem
Piemērs:
ar trīsdesmit pirmo decembri
L
Piemērs:
divdesmit deviņos gados
Piemērs:
trīsdesmit pirmajā decembrī
V
Piemērs:
-
Piemērs:
-
Nelokāmie skaitļa vārdi
1. desmit, simt, tūkstoš.
Lokāmajiem skaitļa vārdiem desmits, simts, tūkstotis atbilst nelokāmie skaitļa vārdi desmit, simt, tūkstoš.
Piemērs:
desmits zēnu
Piemērs:
desmit zēnu
Piemērs:
simts zīļu
Piemērs:
simt zīļu
Piemērs:
tūkstotis skaņu
Piemērs:
tūkstoš skaņu

Biežāk tiek lietoti nelokāmie skaitļa vārdi. Aiz šiem skaitļa vārdiem lietvārdus var lietot gan ģenitīvā, gan nominatīvā.
Piemērs:
desmits grāmatu
desmit grāmatu
desmit grāmatas
Svarīgi!
Uz Latvijas naudas zīmēm rakstīta daudzskaitļa ģenitīva forma.
desmit latu
divdesmit latu
piecdesmit latu
simt latu
piecsimt latu
 
2. -desmit, -padsmit, -simt.
Nelokāmi ir arī skaitļa vārdi, kam otrajā daļā ir -desmit, -padsmit, -simt.
N
trīspadsmit rūķīši
divdesmit dienas
Ģ
trīspadsmit rūķīšu
divdesmit dienu
D
trīspadsmit rūķīšiem
divdesmit dienām
A
trīspadsmit rūķīšus
divdesmit dienas
I
ar trīspadsmit rūķīšiem
ar divdesmit dienām
L
trīspadsmit rūķīšos
divdesmit dienās
V
-
-
 
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 25. - 32. lpp.