Teorija

Skaitļa vārdu sastāvs
Pēc sastāva skaitļa vārdi iedalāmi trīs grupās.
Vienkārši skaitļa vārdi – vārdam ir viena sakne.
Piemērs:
divi, četri, desmit
Salikteņi – vārdam ir vismaz divas saknes.
Piemērs:
divpadsmit, divdesmit, trīssimt
Vārdu savienojumi – skaitļa vārdu pilnībā var uzrakstīt tikai ar vairākiem vārdiem.
Piemērs:
divi tūkstoš desmit

Svarīgi!
Īpaša uzmanība jāpievērš skaitļa vārdiem no 11 līdz 19.
Arī šie vārdi ir salikteņi. Minēto vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā jāiegaumē.
vien-pa-dsmit
div-pa-dsmit
trīs-pa-dsmit
četr-pa-dsmit
piec-pa-dsmit
seš-pa-dsmit
septiņ-pa-dsmit
astoņ-pa-dsmit
deviņ-pa-dsmit

Ir vārdi (simtus un tūkstošus izsakošie), kurus var uzrakstīt gan kā salikteni, gan vārdu savienojumu.
Abas formas ir pareizas.
Salikteņi
Vārdu savienojumi
Piemērs:
trīssimt
Piemērs:
trīs simti
Piemērs:
četrsimt
Piemērs:
četri simti
Piemērs:
divtūkstoš
Piemērs:
divi tūkstoši
 
Arī skaitli 1000 var nosaukt divējādi:
1) tūkstoš – šī būs nelokāmā forma;
Piemērs:
tūkstoš ziedu
tūkstoš ziedos
 
2) tūkstotis – lokāmā forma;
Piemērs:
tūkstotis puķu
tūkstoši puķu
 
Svarīgi!
1933. gads – tūkstoš deviņi simti trīsdesmit trešais gads
tūkstoš – nevis tūkstots

Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 24. - 25.lpp.